Aldila
Perkara-perkara yang timbul dan ditimbulkan. Kritiklah, semoga suka.

A personal observation, short portrait, and comparison between Indonesia and Taiwan Community Care Practice

Photo by Cristian Newman on Unsplash

https://unsplash.com/@_javardh_001

Pencicip Angkara

aku, merasa bersalah walau hanya tiga puluh menit berenang dalam kepahitan.

kepala kepala bodoh memantul, menjauhi surga.

tapi surga yang mana?

guru tk ku bilang itu tempat indah, tempat gula-gula.

tapi kalau kamu berak di celana, gerbang pun tak kasat mata.

aku hanya seorang perasa, pencicip angkara.

inilah kesempatan yang kuterka.

kusangka menjadi petaka.

walau dalam detik tertentu, cukup membuatku jenaka.

Aldila

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store